STRATEGIJA@!

Strategija je reč koja se često spominje u poslu.

 Ali šta je strategija? I kakve to veze ima sa poslom koji radite svaki dan? Ne postoji definitivan odgovor na to šta je strategija jer svako ima svoje mišljenje. 

Međutim, jedan dobar način jeste da se zapita: „Šta treba da uradimo da bismo pobedili na našem tržištu?“ 

Ovo je ključno pitanje na koje morate da odgovorite kada razvijate strategiju. Ovo pitanje takođe pokazuje da razvoj strategije ne uključuje analizu samo jedne stvari. Umesto toga, to uključuje detaljno razumevanje vašeg sveta, a zatim mapiranje vašeg najboljeg mogućeg puta do uspeha. Može biti potrebno mnogo razmišljanja i analize da bi se ovo uradilo kako treba.


Razvoj strategije treba da se odvija na tri nivoa. Prvi nivo je korporativna strategija. Za organizacije sa mnogo različitih poslovnih jedinica, ovo određuje kako organizacija kao celina podržava i povećava vrednost poslovnih jedinica unutar nje.


Sledeći nivo je strategija poslovne jedinice. Ovo opisuje kako se pojedinačne poslovne jedinice takmiče i pobeđuju na sopstvenim pojedinačnim tržištima. Ciljevi u strategiji poslovne jedinice moraju biti u skladu sa ciljevima korporativne strategije.


Poslednji nivo strategije je Timska strategija. Svaki tim unutar poslovne jedinice ima svoj doprinos, što znači da mu je potrebna sopstvena strategija za postizanje većih ciljeva i zadataka organizacije. Bez obzira na vašu ulogu, vaš rad doprinosi strategiji vašeg tima, što doprinosi strategiji poslovne jedinice, koja zatim doprinosi široj korporativnoj strategiji. Svaki nivo je neophodan i važan za uspeh vaše organizacije.